Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
Start Konferencje
Gościmy
Obecnie jest 2 gości on-line
Newsletter


Wiadomość HTML?

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2011
olimpiada.sdsiz.pl
http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

szkolenia sticker

Studia podyplomowe dla doradców!
Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego
Bezpłatne narzędzia i szkolenia
Web Based Job Search

Olimpiada

1995 - Toruń

autor artykułu: mgr W. Grzelak

Informacja o przebiegu Zjazdu Członków Stowarzyszenia w Toruniu,
odbytego w dniach 26–27.10.1995 r.

W dniach 26–27.10.1996 r. członkowie naszego Stowarzyszenia spotkali się w Centrum lnformacji Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w celu odbycia zajęć warsztatowych z tematyki doradztwa zawodowego. Nasi koledzy mieli możliwość bezpośredniego uczestniczenia w procedurach prowadzonych zajęć przez pracowników Centrum.

Powołane nowoczesne Centrum w Toruniu zajmuje się merytorycznym przekazywaniem informacji zawodowej poprzez stosowanie różnych technik diagnostycznych, które maja na celu pomoc młodym w podjęciu decyzji zawodowej, a dorosłym w efektywniejszym dokonywaniu zmiany zawodu poprzez różne formy kształcenia.

Ze środków technicznych wykorzystywanych przez pracowników Centrum dla zainteresowanych wyborem lub zmianą zawodu, na uwagę zasługują takie narzędzia, jak: komputery z zainstalowanymi programami o zawodach, programami wstępnie diagnozującymi predyspozycję do już wybranego zawodu oraz poszukującego zawodu.

Centrum ma doskonałe warunki do prowadzenia zajęć zarówno grupowych, jak i indywidualnych z zakresu przygotowania zainteresowanych do podejmowania efektywnych i racjonalnych decyzji zawodowych.

W posiadaniu Centrum znajdują się opracowane na podstawie wzorów niemieckich i adaptowane do naszych warunków lO1 zawodów i specjalności w estetycznie zaprezentowanych tzw. Teczkach informacji o zawodach.

Pierwszy dzień naszego pobytu był związany z praktycznym poznaniem funkcjonowania Centrum.

W drugim dniu odbyliśmy szkolenie w sali dobrze przygotowanej przez gospodarzy Torunia, a w szczególności naszego kolegi ze Stowarzyszenia, kierownika Centrum – mgr Janusza Boksera.

W tym dniu referaty na temat spraw związanych z problematyką doradztwa zawodowego wygłosili: dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy mgr Artur Janas, dr Bożena Wojtasik z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Krystyna Lelińska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz mgr Wojciech Kreft z firmy Demon, która ściśle współpracuje z naszym Stowarzyszeniem. Podsumowania naszego pobytu w Toruniu dokonał Przewodniczący Stowarzyszenia mgr Wiesław Grzelak, który jednocześnie zaproponował, aby nasze następne spotkanie odbyło się w okresie wiosenno-letnim w Wałbrzychu. Ośrodek ten przygotowuje się do oficjalnego otwarcia Centrum Informacji Zawodowej, któremu patronuje Kuratorium Oświaty.

 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej