Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
Start Konferencje
Gościmy
Obecnie jest 2 gości on-line
Newsletter


Wiadomość HTML?

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2011
olimpiada.sdsiz.pl
http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

szkolenia sticker

Studia podyplomowe dla doradców!
Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego
Bezpłatne narzędzia i szkolenia
Web Based Job Search

Olimpiada

1996 - Wałbrzych

autor artykułu: mgr W. Grzelak

Informacja o przebiegu Zjazdu Członków Stowarzyszenia w Wałbrzychu,
odbytego w dniach 30–31.05.1996 r.

W Centrum Informacji i Orientacji Zawodowej w Wałbrzychu odbył się kolejny Zjazd członków Stowarzyszenia.

W zjazdach szkoleniowych wzięło udział 75 członków i sympatyków oraz zaproszonych gości. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia byli zakwaterowani w hotelu turystycznym w Szczawnie Zdroju.

Zgodnie z proponowanym przez Stowarzyszenie programem zajęć w CIOZ i przyjętym przez współorganizatora tych zajęć, w pierwszym dniu mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością poszczególnych pracowni funkcjonujących w strukturze CIOZ. Utworzone tu zostały 3 pracownie, a mianowicie: Doradztwa Zawodowego, Informacji Zawodowej i Doskonalenia Zawodowego.

W skład pracowni doradztwa zawodowego wchodzą następujący specjaliści:

 • nauczyciele,
 • konsultanci,
 • doradcy zawodu,
 • psychologowie,
 • pedagodzy,
 • socjologowie,
 • lekarze medycyny pracy.

W pracowni informacji zawodowej są zatrudnieni:

 • dokumentaliści,
 • nauczyciele konsultanci,
 • bibliotekarze.

W pracowni doskonalenia zawodowego pracują:

 • nauczyciele konsultanci,
 • nauczyciele doradcy zawodu.

Pierwszy dzień pobytu na Zjeździe zakończyliśmy atrakcyjną wycieczką (prowadzona przez przewodnika turystycznego) po obiektach Parku Zdrojowego. Natomiast po kolacji spotkaliśmy się w kawiarni Parku Zdrojowego na kawie i herbacie przy dźwiękach orkiestry zdrojowej.

Drugi dzień Zjazdu był poświęcony sprawom związanym z różnymi rozwiązaniami teoretycznymi problematyki poradnictwa zawodowego w naszym kraju Wygłoszonych zostało wiele referatów, po których odbyła się dyskusja (teksty referatów zamieszczone zostały na ostatniej stronie Biuletynu nr 3).

Podsumowanie Zjazdu dokonał przewodniczący Stowarzyszenia, który jednocześnie podziękował Kuratorowi Oświaty, Dyrektorowi CIOZ oraz pracownikom ClOZ za stworzenie bardzo dobrych warunków do odbycia Zjazdu na terenie aglomeracji wałbrzyskiej

 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej