Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
Start Konferencje
Gościmy
Obecnie jest 2 gości on-line
Newsletter


Wiadomość HTML?

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2011
olimpiada.sdsiz.pl
http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

szkolenia sticker

Studia podyplomowe dla doradców!
Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego
Bezpłatne narzędzia i szkolenia
Web Based Job Search

Olimpiada

1998 - Stegna i Elbląg

Autor artykułu: Grzegorz Gwis

Sprawozdanie z XI Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia

XI Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP odbył się w bieżącym roku w dniach 27–29 maja w Stegnie i Elblągu. Celem zjazdu, podobnie jak w latach poprzednich, było doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska doradców zawodowych. W zjeździe uczestniczyło 84 członków Stowarzyszenia. Na zjazd przybyli m.in.: Pani prof. W. Rachalska z WSP w Częstochowie, Pan mgr W. Trzeciak z Departamentu Poradnictwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych CUP, Pani mgr I. Mazek z Departamentu Rynku Pracy MPiPS, Pani dr B. Wojtasik z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Pani mgr G. Sołtysińska z Pracowni Poradnictwa Zawodowego CM PP-P MEN.

W dniach 27 i 28 maja obrady zjazdu odbywały się w Stegnie. W trzecim dniu obrad uczestnicy zjazdu byli gośćmi władz województwa elbląskiego w stolicy regionu. Obrady zjazdu otworzył przewodniczący mgr W. Grzelak który poinformował zebranych o pracach Zarządu Głównego oraz realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. W pierwszym dniu obrad uczestnicy zjazdu zapoznali się także m.in. z:

  • aktualnymi kierunkami prac i planami MPiPS, KUP oraz MEN związanymi z reformą systemu edukacyjnego w Polsce (wystąpienia mgr. W. Trzeciaka i mgr G. Sołtysińskiej),
  • planami dotyczącymi normalizacji i upowszechnienia wśród doradców zawodu z urzędów pracy i poradni psychologiczno-pedagogicznych technik do badania zainteresowań i baterii testów uzdolnień (wystąpienie mgr I. Mazek),
  • aktualnym stanem i planami kształcenia doradców zawodowych na poziomie akademickim i podyplomowym (wystąpienie prof. W. Rachalskiej),
  • ofertą Centrum Metodycznego PP-P MEN dotyczącą kursów i szkoleń adresowanych do doradców zawodu (informacja przekazana przez mgr A. Michałowską).

W drugim dniu obrad odbywały się zajęcia warsztatowe w zespołach problemowych. Zajęcia podsumowano na plenarnej dyskusji w godzinach popołudniowych. Uczestnikom zjazdu zaproponowano następujące tematy zajęć:

  • „Warsztat doradcy zawodu w indywidualnym poradnictwie zawodowym” – prowadzenie dr B. Wojtasik,
  • „Nowoczesne techniki uczenia się a poradnictwo zawodowe” prowadzenie mgr E. Jańczak-Obst,
  • „Jak skutecznie doradzać?” – prowadzenie mgr inż. B. Rzeczkowski.

W trzecim dniu zjazdu uczestnicy gościli w Elblągu, gdzie w Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz regionu: Miasta Elbląga, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Uczestników zjazdu zapoznano z działalnością instytucji zajmujących się problematyką poradnictwa zawodowego na terenie Elbląga i województwa elbląskiego. Podsumowania obrad dokonał przewodniczący Stowarzyszenia mgr W. Grzelak. Członkowie Stowarzyszenia poparli w głosowaniu uchwałę Zarządu Głównego o zmianie na stanowisku sekretarza. Funkcję tę powierzono Pani mgr W. Różyckiej-Wójcik. Przewodniczący Stowarzyszenia w imieniu Zarządu Głównego podziękował dotychczasowym sekretarzom: Pani dr hab. M. Czerwińskiej-Jasiewicz i Panu mgr. inż. B. Rzeczkowskiemu.

Nie sposób nie wspomnieć także o pozamerytorycznej stronie zjazdu. Organizacji spotkania w Stegnie i Elblągu podjęli się członkowie naszego Stowarzyszenia, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Elblągu: mgr Małgorzata Meisner, mgr Izabela Pyszkowska i mgr Wojciech Rudnicki. Uczestnicy zjazdu kwaterowali w atrakcyjnie położonym ośrodku wypoczynkowym Krakus (blisko plaży, dobra kuchnia, przystępne ceny). Otrzymali pamiątkowe materiały promocyjne o regionie (ilustrowane opracowanie Krajobrazy obszarów przyrodniczo cennych województwa elbląskiego, mapy regionu: Mierzeja Wiślana – parki krajobrazowe oraz Województwo Elbląskie – mapa turystyczno krajoznawcza), obejrzeli film wideo poświęcony regionowi elbląskiemu. Odbyły się 2 wieczorki integracyjne: przy muzyce oraz przy grillu. Ze Stegny do Elbląga podróżowali autokarem wynajętym na potrzeby zjazdu. Nie zabrakło napojów chłodzących, kawy i pysznego ciasta z elbląskiej cukierni. Obrady zjazdu w Elblągu odnotowała miejscowa prasa i regionalna telewizja. Wszystko to było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu osobistemu naszych Koleżanek i Kolegów, którzy poświęcili wiele własnego czasu i własnych środków, wykazali się niezwykłą pomysłowością, zdolnościami organizatorskimi i umiejętnością pozyskania sponsorów.

 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej