Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
Start Konferencje
Gościmy
Obecnie jest 2 gości on-line
Newsletter


Wiadomość HTML?

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2011
olimpiada.sdsiz.pl
http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

szkolenia sticker

Studia podyplomowe dla doradców!
Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego
Bezpłatne narzędzia i szkolenia
Web Based Job Search

Olimpiada

Program konferencji

PROGRAM KONFERENCJI I ZJAZDU STOWARZYSZENIA DORADCÓW SZKOLNYCH I ZAWODOWYCH RP W ZAMOŚCIU W DNIACH 6–9.06.2001 R.

Dzień I
6 czerwca
7.30 – 9.00
Rejestracja uczestników
8.15 – 8.45
Śniadanie w miejscu zakwaterowania
9.00 – 9.20
Otwarcie Zjazdu w sali konferencyjnej w Ratuszu – Przewodnicząca – prof. dr hab. B. Wojtasik
Wiceprezydent Zamościa – Adam Bąk
Właściciel obiektu
9.20 – 10.20
Podsumowanie 10-letniej działalności SDSiZ RP – wystąpienie przewodniczących 3 kadencji:
prof. W Rachalska
mgr W. Grzelak
prof. B. Wojtasik
10.20 – 11.20
Wspomnienia, refleksje członków Stowarzyszenia w jego I dekadzie
11.20 – 11.50
Przerwa na kawę
11.50 – 12.50
Geneza, przemiany, kierunki i perspektywy poradnictwa zawodowego. Miejsce Polski w poradnictwie europejskim – prof. Joachim Ertelt
12.50 – 13.20
Ukraińskie poradnictwo zawodowe – doradcy zawodowi z Ukrainy
13.20 –13.45
Działalność Kolejowej Agencji Aktywizacji Zawodowej – dyr. R. Jurkowski
13.45 – 14.45
Obiad w Ośrodku OSiR
15.00 – 17.00

15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.20

16.20 – 16.40

16.40 – 17.00
Działania na rzecz poradnictwa zawodowego na przełomie wieków:
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej – st. wiz. R. Ponczek,
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – dyr. I. Wolińska,
 • Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr – dyrektor M. Rejnik,
 • Centralny Ośrodek Metodyczny Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – dyr K. Wojcieszek
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej – mgr G. Sołtysińska
 • Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego Krajowego Urzędu Pracy – dyrektor W. Trzeciak
17.00 – 17.15.
Przerwa
17.15 – 17.35
Rola Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w rozwoju stowarzyszeń – dyr. Mirosław Sielatycki
17.35 – 19.00
Zebranie plenarne uczestników Zjazdu.
Sprawy organizacyjne Stowarzyszenia:
Zmiany w Statucie, zasady przyjmowania nowych członków oraz wręczenie legitymacji nowym członkom, rekomendacje oraz sprawozdanie finansowe – prof. M. Czerwińska – Jasiewicz, mgr E. Jańczak – Obst, mgr Z. Kłaczek
20.00
Uroczysta kolacja
II dzień
7 czerwca
8.00 – 8.45
Śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
9.00 – 10.15
Sprawozdanie z uczestnictwa członków SDSiZ w międzynarodowych konferencjach:
 • AIOSP – w Berlinie – prof. W. Rachalska
 • w Vancouver – mgr E. Jańczak – Obst i mgr W. Kreft
10.15 – 10.45
Informacje o Międzynarodowej Konferencji AIOSP w Warszawie, w maju 2002 r. – mgr W. Kreft
10.45 – 11.15
Wskazówki metodyczne „Jak przygotować artykuł i wystąpienie na międzynarodową konferencję” – prof. B. Wojtasik i mgr E. Jańczak – Obst
11.15 – 11.45
Przerwa na kawę
11.45 – 13.45
Wymiana doświadczeń, innowacje, wspólne międzyresortowe rozwiązania i działania – dyskusja plenarna
14.00 – 15.00
Przerwa obiadowa
15.00 – 18.30
Uczestnictwo w warsztatach – do wyboru przez uczestników:
 • Poradnictwo zawodowe w reformowanym systemie oświaty,
 • Wejście na rynek pracy w realiach gospodarki rynkowej,
 • Techniki szybkiego czytania z elementami mnemotechnik jako droga w uzyskaniu sukcesu zawodowego,
 • Orientacja zawodowa w gimnazjum.
19.00
Kolacja – „Improwizacja integracyjna”
III dzień
8 czerwca
5.00 – 23.00
9.00 – 13.30

15.00 – 18.30
Zajęcia do wyboru:
 1. Zwiedzanie instytucji zajmujących się orientacją i poradnictwem zawodowym we Lwowie oraz wycieczka z przewodnikiem po mieście.
 2. Udział w warsztatach w Zamościu: (posiłki jak w dniu poprzednim)
 • Umiejętność poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży.
IV dzień
9 czerwca
8.30 – 9.00
Śniadanie
9.00 – 10.00
10.00 – 13.00
Wytyczenie kierunków pracy Stowarzyszenia na najbliższy czas i oficjalne zakończenie obrad.
Zwiedzanie Zamościa z przewodnikiem.
13.00 – 14.00
Obiad
 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej